Dades administratives

ASSOCIACIÓ CASTELLVÍ SOLIDARI – JUNTS PODEM

NIF G61584454

http://www.castellvisolidari.org
castellvisolidari@gmail.org
(+34) 93 775 43 58

SEUS
A Castellví de Rosanes:
Carrer Serra D’Or, 2
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

A Castelldefels:
Avinguda 317,41 bis
08860 Castelldefels

Compte corrent a:
TRIODOS (Banca Ética)
CC: 1491 0001 26 1008362129

Estem inscrits:
Al registre d’entitats sense afany de lucre de la Generalitat de Catalunya amb data 31-12-97. El número de registre es el 20310.
Al registre d’entitats de l’ajuntament de Castellví de Rosanes.
Al registre d’entitats de l’ajuntament de Castelldefels.

RECONEIXEMENT D’ENTITAT D’UTILITAT PUBLICA
Otorgat al BOE 260, del 31/10/2006, pàgina 37847: