Què fem?

L’Associació Castellví Solidari – Junts Podem impulsa i finança desde l’any 1998 projectes de cooperació a Bolívia.

Atenció a infància amb discapacitat a Oruro.

-Construcció d’un centre per a atenció integral d’infants amb discapacitat.

-Col·laboració amb la Universitat Tècnica d’Oruro en la formació de professionals en educació infantil i atenció precoç.

-Menjadors escolars.

Desenvolupament de comunitats rurals indígenes al departament de Potosí.