Memòria d’activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem