Renovació de la junta i resum de l’assemblea de socis

L’11 de maig es va celebrar tal i com estava previst l’assemblea general de Castellví Solidari Junts Podem.

Destaquem aquí el que considerem el més important (podeu també consulta l’acta completa de l’assemblea):

Renovació de la junta
Per unanimitat es va aprovar la renovació de la junta. Anna Castells pren el relleu a la presidència de Conxa Bugié, presidenta desde la creació de l’associació i que continua a la junta com a vicepresidenta. El canvi de presidència ve acompanyat de la incorporació de Verónica , Maria Rosa Fornos i Cristina Muñoz (que han prestat voluntariat a Oruro i totes elles professionals competents de l’atenció precoç) i donarà continuïtat a la tasca realitzada fins ara. La nova junta està formada per persones joves i solidàries que, acompanyades inicialment per les “veteranes”,  consideraran els nous reptes de la cooperació en general i dels projectes als que donem suport en concret amb noves mirades.

Memòria d’activitats 2012
Després de la seva breu exposició, va ser aprovada. Aquí podeu consultar-la íntegra.

Memòria econòmica 2012 i pressupost 2013
Van ser aprovats després de la seva presentació. Es mantenen relativament estables entrades i sortides, això significa que els projectes no
poden créixer, ja que els sous dels professionals sí incrementen de forma important anualment. Consulta íntegra la memòria econòmica.