Assemblea General de socis

El proper 5 de maig celebrarem l’assemblea general anual de l’associació, presentarem els comptes , la memòria d’activitats de 2016 i els objectius pel 2017