Consulta la Memòria d’Activitats 2016

Aquesta és la Memòria d’Activitats d’Atenció Precoç Solidària de l’any 2016: