Carta als socis i sòcies de l’associació

Benvolguts socis i sòcies,

Tenim novetats importants que volem comunicar-vos.  Intentarem fer-ho de la forma més clara i alhora més breu que ens sigui possible.

Com tots coneixeu, des del seu naixement l’any 1995, la nostra associació ha finançat l’atenció a nens i nenes amb discapacitat i sense recursos econòmics a Oruro. Els infants petits amb discapacitat i les seves famílies  no tenien cap recurs públic que donés resposta a les seves necessitats i  sovint romanien a la seva casa, sols, atesos per un germà… sense un mínim de condicions que afavorissin el seu desenvolupament  i molt sovint empitjoraven.

En aquests anys, entre tots, hem ajudat a millorar la situació de més de 800 nens i nenes, hem construït un centre per a l’atenció als infants més petits amb discapacitat, hem format a professionals dels àmbits de la salut i de l’educació i hem impulsat la creació de la carrera de “Técnico Superior en Atención Temprana y Educación Infantil”.

Actual i sortosament la situació i recursos públics adreçats a infants amb discapacitat  a Oruro està evolucionant i ho hem pogut constatar en  les dues visites a Oruro el darrer any 2018.

Des de Salut i també des d’Educació, està naixent una preocupació creixent al voltant de la importància de la detecció i atenció precoç als infants amb discapacitat i/o amb desviacions inicials en el seu desenvolupament i s’estan creant serveis públics i gratuïts per tal de que aquests infants puguin rebre els tractaments i l’atenció que els hi son necessaris.

També des del sector privat s’han obert gabinets, que generalment de forma individual ofereixen tractament de fisioteràpia o logopèdia als infants.

Les nostres visites a Oruro l’any 2018 han tingut per objectiu conèixer aquests serveis naixents, i plantejar-nos, conjuntament amb els companys de Khuskan Jaku, la incorporació del CRAP (Centre de Recursos i Atenció Precoç) amb els seus professionals a la xarxa pública.

A la visita de novembre/desembre 2018 vàrem iniciar contacte amb les administracions públiques de salut que es van mostrar interessades en el nostre plantejament i el mes de febrer d’enguany, en una nova visita, hem elaborat una proposta de conveni entre:

 • SEDES-Oruro (Servei Departamental de Salut d’Oruro)
 • Khuskan Jaku, la nostra contrapart i propietària legal de les instal·lacions del CRAP
 • La nostra Associació (APSJP).

L’objectiu del conveni és la transferència definitiva de propietat del CRAP a SEDES-ORURO  amb els seus professionals. Considerem que aquest procés tindria dos temps:

 1. En un primer temps, que desitjaríem fos en el termini màxim de 4 mesos, es produiria la cessió per comodat (1) de les instal·lacions amb tot el seu material a SEDES i al mateix temps SEDES oferiria un contracte de treball als 5 professionals actuals del CRAP.
 2. En un segon temps (que encara cal establir), quan tots els professionals que ho desitgessin tinguessin assegurat el seu lloc de treball de forma indefinida (amb el que nosaltres anomenem “funcionariat” i a Bolívia en diuen “ítem”), es produiria la transferència definitiva de propietat del CRAP a SEDES-ORURO.  La nostra expectativa és que aquest traspàs es produís en aquest any 2019 o a 2020 com a màxim.

Ben segur que a tots plegats ens produeix molta satisfacció poder considerar el pas de les instal·lacions que s’han finançat i dels professionals que s’ha ajudat a formar a la xarxa pública. Hi ha incerteses, poden presentar-se entrebancs…, però sens dubte és un bon camí, és el camí que cal seguir.

Com proposem gestionar aquest temps de traspàs?

Quan s’iniciï el comodat SEDES es farà càrrec  de les despeses que fins ara s’han finançat per la nostra Associació, salaris dels professionals i les generals del centre… Quin serà el nostre paper a partir d’aquest moment?

Us proposem acompanyar aquest procés i que continueu donant el vostre suport al projecte fins finalitzar l’any 2020:

 • Consolidant i enfortint l’equip que es conformarà amb els “nostres” professionals i els actuals de la xarxa pública. Finançant hores de formació als professionals
  • per assistència a cursos i/o tallers que s’imparteixin  per professionals vinculats amb la nostra Associació que es desplacin amb aquest objectiu a Oruro
  • assistència a altres cursos d’interès que tinguin lloc a Bolívia
  • contemplar que algun professional de l’equip pugui fer una estada a Espanya per poder transmetre l’experiència a l’equip.
  • Col·laborant en l’organització d’algunes jornades …
 • Finalitzant les construccions que per manca de recursos econòmics estan paralitzades.

Finalitzat l’any 2020 planifiquem donar per conclòs el nostre suport econòmic al projecte, que ja serà responsabilitat de l’Administració Pública de Salut.

Actualment continuem finançant l’atenció als infants que ho necessiten en el CRAP.

Us informarem puntualment de la marxa d’aquest procés i de la signatura del conveni.

Per qualsevol dubte que us sorgeixi, o per qualsevol suggeriment que creieu pugui ser útil, estem, com sempre a la vostre disposició.

 

Gràcies  per la confiança que ens heu fet en aquest anys!

Us convidem a prorrogar-la fins l’any 2020

 

(1) “Contracte segons el qual una de les parts deixa gratuïtament a l’altra una cosa no fungible perquè l’usi un quant temps i després la hi torni.”