Visita als projectes en els mesos de novembre de 2018 i febrer 2019

El mes de novembre Conxa Bugié, va fer una nova visita als projectes iniciant-se les gestions
per assolir un conveni amb les administracions públiques com es descriu a la carta als socis. El
mes de febrer de 2019 Conxa Bugié i Enric Malet es van desplaçar a Oruro per tal d’iniciar
gestions amb els responsables de salut per considerar el traspàs del CRAP al departamento de
Salut, tal i com expliquem a la carta als socis.

Es va valorar positivament el treball amb infants i famílies i les estades van ser molt positives pel que fa al posible conveni.